Starting October 6, 2019, you can reach BDO Customer Care, your BDO branch, or the BDO office you need in Metro Manila by simply adding 8 for PLDT and 7 for Globe to the old landline number.

 

BDO Head Office  
BDO Customer Care +632-8631-8000
BDO Corporate Offices +632-8840-7000 (Trunkline)
+632-8702-6000

 

BDO Branches  
All branches

Please click here for directory

 

BDO Credits Cards  
World Elite Mastercard +6328840-7777
The Platinum Card Hotline

+6328840-7800

Corporate Card Services +6328840-7400
Tele-Marketing Hotline +6328667-1680
Tele-Installment Card Hotline +6328688-1212

 

BDO Merchant Partnerships  
Merchant Services Hotline +6328702-6900

+6327909-6900

 

BDO Authorizations  
Hotline +6328840-7499 or +6328702-6499

+6327917-7499

Fax No. +6328236-0229 or +6328236-0230

 

BDO Groups and Subsidiaries  
Armstrong Sec +632-8840-7000 (Trunkline)
Trading

+632-8891-8592

BDO Capital +632-8840-7000 (Trunkline)
+632-8878-4700
BDO Insure +632-8838-2364
BDO Life +632-8885-4100
+632-8885-4200 
Customer Care +632-8885-4110 
BDO Nomura +632-8702-7878
BDO Securities +632-8840-7000 (Trunkline)
    - Trading  +632-8878-4070 
    - Operations   +632-8840-7080
    - Compliance +632-8840-7000 (Trunkline)
BDO Treasury +632-8840-7000 (Trunkline)
BDO Trust +632-8878-4265
    - Trust Desk Makati +632-8878-4244 
BDO Private Bank +632 8848-6300

 

International Desks  
BDO China Desk  +632-8631-8000 dial 1 then 6 
BDO Korea Desk 

+632-8663-4000 

BDO Japan Desk  +632-8663-4001